Đã bao giờ bạn tự hỏi các hình ảnh in trên tiền giấy Việt Nam là những địa danh ở đâu chưa? Tiền không chỉ là đơn vị thanh toán của các quốc gia mà còn là nơi ghi nhận những nét văn hóa riêng biệt của từng quốc gia đó. Vậy hôm nay mình(…)