Shop Quần áo Hòa Bình: Đồ bộ mua hè (75k)

Bộ đồ mùa hè mặc khá mát bao gồm cả áo và quần… Hàng Việt Nam ^^! Đồng giá 75k/bộ – Dưới đây là các mẫu. Mọi chi tiết xin liên hệ  Hồng Nhung: https://www.facebook.com/nhi.nguyen.3762?fref=photo